JOUR – 0702363888

ROT, RUT & grön teknik

Här kan du läsa mer om vilka skattereduktionsavdrag som går att använda sig utav vid de olika typer av arbetena kring el, installation, solceller osv.

ROT-avdrag

Rotavdraget fungerar på så vis att du som beställare av tjänster som berör renovering, ombyggnad eller tillbyggnad av bostad har rätt till avdrag på upp till 30 procent av arbetskostnaderna.

Läs mer på Skatteverkets hemsida!

RUT-avdrag - Nätverk/IT-tjänster

Vid köp av IT-tjänster med RUT-avdrag betalar du som kund bara 50 procent av arbetskostnaden och taket är max 25 000 kronor i skattereduktion per person och år. Detta innebär att du kan köpa IT-tjänster till ett ursprungligt värde av 50 000 kronor per person och år, men bara betala hälften. Är ni två vuxna i hushållet och båda betalar skatt, har ni utrymme att köpa IT-tjänster med RUT-avdrag för ett värde av 50 000 x 2, alltså 100 000 kronor per år.

Läs mer på Skatteverkets hemsida!

Grön teknik - Solceller

När du installerar solceller på ditt hem har du möjlighet att använda dig utav skattereduktion med 20 procent av kostnaden för arbete och material.

Läs mer på Skatteverkets hemsida!

Grön teknik - Energilagring

När du installerar system för lagring av egenproducerad elenergi har du möjlighet att använda dig utav skattereduktion med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

Läs mer på Skatteverkets hemsida!

Grön teknik - Billaddare

När du installerar system för lagring av egenproducerad elenergi har du möjlighet att använda dig utav skattereduktion med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

Läs mer på Skatteverkets hemsida!